geo_m.sadovo@abv.bg 0879 888 087

Проекти

12.  Проект: " Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

лого ЕС                     лого НОИР

 Бенeфициент: Министерство на образованието и науката                                      

 Регистрационен номер:Проект № BG05М20Р00-5.001 - 0001

Основна цел: Да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигуряват за ефиктивност на образуванието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Начало: 12.02.2021 година                                 Край: 31.12.2023     

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

11. НП "Иновации в действие" - учебна 2020 / 2021 година

Модул 1 и 2 „Мобилност за популяризиране имултиплициране на добри иновации междуучилищата“ и „Форуми за иновации в образованието“

Основно училище "Гео Милев" - гр. Садово е партньор в иновациите на Основно училище "Георги Сава Раковски" - с. Болярци

брошура                                           

____________________________________________________________________________________________

10Проект "Образование за утрешния ден" - учебна 2020 / 2021 година

Obrazovanie za utrishnia den logo sait

 Бенeфициент: МОН                                            

 Регистрационен номер:Проект № BG05M20P001-2.012-0001                                                                                                        

Организирани групи:

____________________________________________________________________________________________

 

9. Проект "Подкрепа за успех" - учебна 2020 / 2021 година

podkrepa za uspeh - logo  Копие

 Бенeфициент: МОН                                             

 Регистрационен номер:Проект № BG05M20P001-2-0001                                                                                                        

Организирани групи:

1. група „Английски език - V клас - 1 група" с ръководител Георги Терзийски

2. група „Английски език - V клас - 2 група" с ръководител Георги Терзийски

3. група „Биология и здравно образование“ - с ръководител Мая Димитрова

4. група „Български език и литература – I клас - 1 група“ - с ръководител Светослав Вангелов 

5. група „Български език и литература – I клас - 2 група“ - с ръководител Светослав Вангелов

6. група „Български език и литература – II клас – 1 група“ - с ръководител Сийка Диева 

7. група „Български език и литература – II клас – 2 група“ - с ръководител Галина Петкова 

8. група „Български език и литература – III клас – 1 група“ - с ръководител Нина Милинова

9. група „Български език и литература – III клас - 2 група“ - с ръководител Марияна Пашова

10. група „Български език и литература – IV клас - 1 група“ - с ръководител Недялка Петрова

11. група „Български език и литература – IV клас - 2 група“ - с ръководител Недялка Петрова

12. група „Български език и литература – VI клас - 1 група“ - с ръководител Атанаска Минчева

13. група „Български език и литература – VI клас - 2 група“ - с ръководител Атанаска Минчева 

14. група „География и икономика“ - с ръководител Бонка Грозчева

15. група „Информационни технологии“ - с ръководител Петя Димитрова

16. група „История и цивилизация“ - с ръководител Бонка Грозчева

17. група „Математика – IIклас - 1 група “ - с ръководител Галина Петкова

18. група „Математика – III клас - 1 група“ - с ръководител Нина Милинова

19. група „Математика – III клас - 2 група“ - с ръководител Марияна Пашова

20. група „Математика – V клас - 1 група“ - с ръководител Христо Димитров

21. група „Математика – V клас - 2 група“ - с ръководител Стефка Кръстева

 

________________________________________________________________________________________________________

 

 8Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" - учебна 2020 / 2021 година

 лого ЕС            лого-ПГ         лого НОИР

 Бенeфициент: МОН                                          

 Регистрационен номер:Проект № BG05M20P001-3.005-0004                                                                                                        

Организирани групи:

1. група "Български език и литература" - 1 група

2. група "Български език и литература" - 2 група 

________________________________________________________________________________________________________

 

 7Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" - учебна 2019 / 2020 година

 лого ЕС            лого-ПГ         лого НОИР

 Бенeфициент: МОН                                            

 Регистрационен номер:Проект № BG05M20P001-3.005-0004                                                                                                        

Организирани групи:

1. група "Български език и литература" - 1 група

2. група "Български език и литература" - 2 група 

________________________________________________________________________________________________________

 

6. Проект "Подкрепа за успех" - учебна 2019 / 2020 година

podkrepa za uspeh - logo  Копие

 Бенeфициент: МОН                                             

 Регистрационен номер:Проект № BG05M20P001-2-0001                                                                                                        

Организирани групи:

1. група „Английски език“ с ръководител Георги Терзийски

2. група „Биология и здравно образование“ - с ръководител Мая Димитрова

3. група „Български език и литература – I клас“ - с ръководител Валентина Стоименова

4. група „Български език и литература – I клас – 2 група“ - с ръководител Сийка Диева

5. група „Български език и литература – II клас“ - с ръководител Недялка Петрова

6. група „Български език и литература – III клас“ - с ръководител Марияна Пашова

7. група „Български език и литература – IV клас“ - с ръководител Нина Милинова

8. група „Български език и литература – VI a клас“ - с ръководител Атанаска Минчева

9. група „Български език и литература – VI б клас“ - с ръководител Атанаска Минчева 

10. група „География и икономика“ - с ръководител Бонка Грозчева

11. група „История и цивилизация“ - с ръководител Бонка Грозчева

12. група „Математика – клас“ - с ръководител Христо Димитров

13. група „Математика – V клас – 2 група“ - с ръководител Стефка Кръстева

14. група „Математика – VII клас“ - с ръководител Стефка Кръстева

15. група „Математика – IV клас“ - с ръководител Светла Георгиева

16. група „Човекът и природата“ - с ръководител Мая Димитрова

________________________________________________________________________________________________________

 

 5. Проект "Подкрепа за успех" - учебна 2018 / 2019 година

podkrepa za uspeh - logo  Копие

 Бенeфициент: МОН                                         

 Регистрационен номер:Проект № BG05M20P001-2-0001                                                                                                       

 Организирани групи:   

1. Програма и график на група Български език и литература 1 и 2 клас с ръководител Валентина Стоименова

2. Програма и график на група Математика 2 клас с ръководител Стефка Кръстева

3. Програма и график на група Български език и литература 3 клас с ръководител Марияна Пашова

4. Програма и график на група Български език и литература 4 клас с ръководител Сийка Диева

5. Програма и график на група Български език и литература 5 а и 5 б клас - първа група с ръководител Атанаска Минчева

6. Програма и график на група Български език и литература 5 а клас - втора група с ръководител Атанаска Минчева

7Програма и график на група Математика 6 клас с ръководител Христо Димитров

8. Програма и график на група География и икономика 7 клас с ръководител Бонка Грозчева

9 Програма и график на група Химия и ООС 7 клас с ръководител  Мая Димитрова 

________________________________________________________________________________________________________

4. По-добро образование и равни възможности за учениците от етническите малцинства в ОУ "Гео Милев" гр. Садово

 Бенeфициент: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ГЕО МИЛЕВ", ГРАД САДОВО                                              

 Регистрационен номер: Проект № БС-33.15-2-022                                                                                                

 web: http://coiduem.mon.bg/index.php

 Подстраници:   Дейност 2,  Дейност 3,  Дейност 4,  Дейност 5;

 Дата на стартиране 29.09.2016                   Дата на приключване 29.09.2018

________________________________________________________________________________________________________

 

3. Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. 

Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1" 


Създаден профил в http://tvoiatchas.mon.bg/School.aspx?SchoolId=225&OrganisationId=1313 и учреден съвет Твоят час от 7 члена с председател Светла Георгиева

Анкетна карта

Индивидуална образователна карта

________________________________________________________________________________________________________

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА

лого ЕС                                                                                                лого НОИР  

Бенeфициент: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ГЕО МИЛЕВ", ГРАД САДОВО          

 Регистрационен номер:BG05M2OP001-3.002-0130-C02                                     


 Дата на стартиране 27.07.2016                    Дата на приключване 27.07.2018                 

Финансиране от европейския съюз: 144 896,67 лв.

Национално финансиране: 25 570 лв 

Бюджет на проекта: 170 466,67 лв.                                     

 Подстраници: Описание на проектаДейност 2Дейност 3Дейност 4Дейност 5Дейност 6Дейност 7;

________________________________________________________________________________________________________                              

 

1. mRIDGE - Using mobile technology to improve policy Reform for Inclusion of Disadvantaged Groups in Education          

                                                                                                                                                                              222

Бенeфициент: ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" , ГРАД ПЛОВДИВ

Регистрационен номер: Проект № 562113-EPP-1-2015-1-BG-EPPKA3-PI-FORWARDweb: http://mridge.dipseil.net/index.html

Бюджет на проекта: 589 514,00 EUR

Финансиран от EU: 442 086.00 EUR

Дата на стартиране 01.11.2015                    Дата на приключване 31.10.2017   

 

____________________________________________________________________________________________________

 

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-добрите услуги на нашия магазин.