geo_m.sadovo@abv.bg 0879 888 087

Квалификационна дейност през 2020г.

                                        Въвеждаща квалификация
            Тема

Форма

/семинар, обучение, тренинг, др./

    Време на      провеждане  Отговорник
Прилагане на Наредба №13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование при планиране на темите за Час на класа обучение септември главен учител
„Запознаване и използване на платформи за онлайн обучение от разстояние“ обучение септември главен учител
"Промяна в средата на учене с помощта на ИКТ. Работа с таблет, приложение на облачните технологии в образователния процес"  обучение октомври главен учител
Обучение Безопастност на движението по пътищата обучение октомври главен учител
Формиране на умения за успешно прилагане на учебни програми в начален и прогимназиален етап. Съдържание, цел и очаквани резултати обучение февруари главен учител

 

 

                                              Продължаваща квалификация
                  Тема

Форма

/семинар, обучение, тренинг, др./

    Време на           провеждане   Oтговорник
Обучение Безопастност на движението по пътищата обучение август главен учител
Запознаване в детайли с нови дигитални устройства за по-пълното им използване при работа с платформи за онлайн обучение от разстояние обучение януари главен учител
Детайлно запознаване с изискванията за изграждане на професионално учителкско и ученическо портфолио според Наредба 15 / 22.07.2019 г. обучение февруари главен учител
Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-добрите услуги на нашия магазин.