geo_m.sadovo@abv.bg 0879 888 087

Колектив

ДИРЕКТОР

Ренета  Вълчева

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

Христо Димитров

МАТЕМАТИКА

РЪКОВОДИТЕЛ НА НАПРАВЛЕНИЕ " ИКТ "

Митко Янчолов

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Атанаска Минчева

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 Димитрия Иванова

МАТЕМАТИКА

Стефка Кръстева 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ, ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

Бонка Грозчева

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ,ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, МУЗИКА, ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

Мая Димитрова

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Галина Петкова

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

Теодора Андончева

НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ

Недялка Петрова

Нина Милинова

Веселина Калева

Елена Петкова

УЧИТЕЛИ  ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Марияна Пашова

Галина Петкова

АДМИНИСТРАЦИЯ

Йорданка Давчева – главен счетоводител

ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ

Тонка Начева

Цветка Страшимирова

Васил Карамихайлов

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-добрите услуги на нашия магазин.