geo_m.sadovo@abv.bg 0879 888 087

Извънкласни дейности

    Извънкласните дейности се разработват от ръководителите и се утвърждават от директора на училището въз основа на интересите на учениците, определени чрез механизма за идентифициране на извънкласните дейности.

    Училищните извънкласни дейности  се разработват за учебна година и включват: тематичните направления с видовете извънкласни дейности, ръководителите на групите, броя на часовете по отделните дейности.

 

  През учебната 2020/2021 година са организирани следните извънкласни дейности, както следва:

1. За ученици от I - IV клас

Тематично направление "Дигитални компетентности" с клуб "Дигитален свят" - ръководител Сийка Диева

2. За учениците от V - VII клас

Тематично направление "Природни науки" с клуб "В света на растенията" - ръководител Мая Димитрова

Тематично направление "Приложна математика" с клуб "Математика с усмивка" - ръководител Стефка Кръстева

Тематично направление "Изкуства и култура" с клуб "Народни празници и обичаи" - ръководител Мария Панева 

 

  През учебната 2019/2020 година са организирани следните извънкласни дейности, както следва:

1. За ученици от I - IV клас

Тематично направление "Природни науки" с клуб "В света на животните" - ръководител Светла Георгиева

Тематично направление "Дигитални компетентности" с клуб "Виртуални пътешествия" - ръководител Сийка Диева

Тематично направление "Изкуства и култура" с клуб "Музиката с нас" - ръководител Недялка Петрова

Тематично направление "Изкуства и култура" с клуб "Народни празници и обичаи" - ръководител Мария Панева 

2. За учениците от V - VII клас

Тематично направление "Дигитални компетентности" с клуб "Дигитален свят" - ръководител Петя Димитрова

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-добрите услуги на нашия магазин.