geo_m.sadovo@abv.bg 0879 888 087

Електронна среда

 

 

Продължителност на учебните часове за начален и прогимназиален етап считано от 16.11.2021 г. към заповед № РД-10-115/12.11.2021 г.

 

Продължителност на учебни часове в групите за целодневна организация на учебния ден считано от 16.11.2021 г. към заповед № РД-10-115/12.11.2021 г.

 

Продължителност на учебните часове за времето от 10.11.2021 г. до 16.11.2021 г. по време на ОРЕС за учениците в групи за целодневна организация на учебния ден

 

 Продължителност на учебните часове за времето от 10.11.2021 г. до 16.11.2021 г. по време на ОРЕС за прогимназиален етап 

 

Продължителност на учебните часове за времето от 03.11.2021 г. до 09.11.2021 г. по време на ОРЕС за прогимназиален етап

 

Правила за превключване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние

 

Как учениците да работят с Teams

 

Microsoft Teams - модерна дигитална класна стая

 

Как да изтеглим Google classroom на телефона си?

 

Как да изтегля работен лист от платформата на компютъра?

 

Как да изпратим домашна работа през платформата?

 

COVID-19 Въздействието върху образованието

 

Неблагоприятни последици от затварянето на училищата

 

 ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ В ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

Заявление за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда до 30 учебни дни

 

Заявление за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда над 30 учебни дни съгласно чл. 115а ал.4 т.1 и т.2 от ЗПУО

 

Заявление за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда над 30 учебни дни съгласно чл. 115а ал.4 т.3 от ЗПУО

Декларация при обучение на ученик в електронна среда 

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-добрите услуги на нашия магазин.