geo_m.sadovo@abv.bg 0879 888 087

Административни услуги

Информация за административни услуги

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование

Приемане и преместване на ученици 

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас

 

Образци на заявления

Заявление за издаване на дубликат

Заявление за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

Заявление за издаване на удостоверение за завършен клас

Заявление записване в I клас

Заявление за записване на ученик 

Заявление за записване в самостоятелна форма на обучение

Заявление за записване на занимания по интреси при целодневна организация на учебния ден в I клас (занималня)

Заявление за записване на занимания по интреси при целодневна организация на учебния ден (занималня)

Заявление за посещаване на избираеми учебни часове /разширена подготовка/ в I клас

Заявление за посещаване на избираеми учебни часове /разширена подготовка/ в II клас

Заявление за посещаване на избираеми учебни часове /разширена подготовка/ в III клас

Заявление за посещаване на избираеми учебни часове /разширена подготовка/ в IV клас

Заявление за посещаване на избираеми учебни часове /разширена подготовка/ в V клас

Заявление за посещаване на избираеми учебни часове /разширена подготовка/ в VI клас

Заявление за посещаване на избираеми учебни часове /разширена подготовка/ в VII клас

Заявление за отсъствия по уважителни причини до 3 дни в една учебна година

Заявление за отсъствия по уважителни причини до 7 дни в една учебна година

Заявление за издаване на Удостоверение за преместване на ученик в училище в чужбина

Заявление за издаване на Удостоверение за осигурителен доход (УП-2)

Заявление за издаване на Удостоверение за осигурителен доход (УП-3)

Заявление за достъп до обществена информация 

Заявление за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда до 30 учебни дни

Заявление за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда над 30 учебни дни съгласно чл. 115а ал.4 т.1 и т.2 от ЗПУО

Заявление за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда над 30 учебни дни съгласно чл. 115а ал.4 т.3 от ЗПУО

Декларация при обучение на ученик в електронна среда 

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-добрите услуги на нашия магазин.