geo_m.sadovo@abv.bg 0879 888 087

Ученически съвет

На 08.05.2019 г. се проведе регулярна среща на ученическия съвет. Уточни се дата 31.05.2019 г. за провеждане на тържество по случай празника на славянската писменост, както и приключване на учебната година за учениците от начален курс.

Планирана е инициативите за тържеството и се пристъпи към подготовка.

Бяха гласувани налагане на санкции на дисциплинарно провинени ученици. Санкцията е едноседмично класно дежурство.

 

IMG-7200f4630849d01e1cd6df1e58bb9d0d-V  IMG-8ec06132dc17a997f2b5a8967d46829a-V  IMG-9a0b4bcf7f63b0dc43c368c1882356e9-V

 

 

На 18.04.2019 г. се проведе регулярна среща на ученическия съвет. Бяха гласувани промени в членския състав на съвета.Членове на ученическия съвет окончателно остават:

Ася Василева, Александра Янева, Цветелина Василева и Даниел Делчев от III б клас

Невена Георгиева и Тони Игнатова от V б клас

Председател – Александър Станчев – V б клас

Заместник председател Ивана Георгиева - VI клас 

Разгледа се предложение за инициативи по повод деня на славянската писменост.

 

На 11.03.2019г. членовете на ученическия съвет разгледаха предстоящите училищни инициативи и събираха предложения за отбелязването на международния ден на водата. Със съдействието на преподавателите беше планувано да се организат различни дейности по класовете.

 

През месец февруари 2019г. Ученическия съвет обсъди идеи и взе решение за налагане на санкции на учениците с дисциплинарни провинения. Санкциите се изразяват в принос по почистването и поддържането на училищните площи.

 

На 11.01.2019г. членовете на ученическия съвет разгледаха поведението и дисциплината на учениците от V a, VI, VII клас. Гласуваха се промени в структурата на съвета. Председател остава Александър Станчев от V б клас, а за заместник-председател беше избрана след гласуване Ивана Георгиева от VI клас

 

На 08.01.2019г. Ученическия съвет преразгледа графика за дежурства с цел постигане на по-оптимални резултати. Беше взето решение за налагане на санкции на учениците с дисциплинарни провинения. Санкциите се изразяват в подпомагане на дейността на ученическия съвет, както и в принос по почистването и поддържането на училищните площи.

 

Ученическия съвет към ОУ "Гео Милев" взе решение на съставилото се на  29.11. заседание Коледа да се отбележи със следните инициативи.

  • Коледния  базар ще се проведе на 21.12.2018г.
  • Конкурс за най-добре украсена класна стая
  • Мис Снежанка и Мистър Коледа, които ще бъдат избрани сред учениците от V - VII клас 
  • Учениците от начален етап от I - IV клас ще излъчат седем деца, които ще се представят като образа на 7-те джуджета.

Следващата среща на УС ще бъде извънредна и ще се проведе на 04.12.2018г. (вторник).

 

 4  5  6

 

 

На 21.11.2018 година се учреди ученически съвет, на който присъстваха по пет предварително избрани от всеки клас представители.

  • За председател на ученическия съвет беше избран Александър Станчев от Vб клас.
  • Заместник-председател - Светла Симеонова от VII клас.

На събранието се реши да се изготви график за дежурство на учениците, както и събитията около предстоящите коледни празници.

 

 

СЕДМИЦА:

 

 

ДЕЖУРЯТ:

 

ЕТАЖ:

 

I

 

Сафие Михайлова - IV клас

Ангел Евтимов - IV клас

 

I

 

II

 

Гюлер Иванова - IV клас

Нанко Тодоров - IV клас

 

I

 

III

 

 Златка Атанасова - IV клас

Йордан Козарев - IV клас

 

 

I

 

IV

 

Милка Асенова - IV клас

Иван Георгиев - IV клас

 

I

 

СЕДМИЦА:

 

ДЕЖУРЯТ:

 

ЕТАЖ:

 

 

I

 

Цветелина Василева - III б клас

Даниел Делчев – III б клас

II

 

II

 

Сание Младенова - III а клас

Ася Славчева - III а клас

II

 

III

 

Ели Чакърова - III б клас

Любомира Славова - III б клас

II

 

IV

 

Ержан Асенов - III а клас

Наско Георгиев - III а клас

II

 

СЕДМИЦА:

 

 

ДЕЖУРЯТ:

 

ЕТАЖ:

 

I

Светла Симеонова - VII клас

Александър Станчев - V б клас

Тони Игнатова – V б клас.

 

III

 

II

Асен Попов - VII клас,

Сашо Иванов - VI клас

Чийдем Рангелова – VI клас.

 

III

 

III

Страхил Асенов - VII клас

Смаил Атанасов - VII клас

Николай Василев - VII клас 

 

III

 

IV

Михаил Асенов - VII клас

Емине Маркова - VII клас

Златка Рангелова – Vа клас.

 

III

Съветът ще се събира регулярно всеки месеца.

 

0  1  2  3