geo_m.sadovo@abv.bg 0879 888 087

Ученически съвет

 

 

На 15.12.2017 година се събра ученическият съвет.

 

 

По инициатива на членовете на съвета беше проведен конкурс за най-красиво украсена класна стая.

 

 DSC00125       DSC00131      DSC00145

     

 DSC00154      DSC00159      DSC00161

 

Учениците под ръководството на г-жа Нина Чакърова снимаха коледните украси на всички класни стаи

и на заседанието всички членове гласуваха за номинация за най-красива коледна украса.

 

 DSC00186       DSC00189      DSC00202

 

Първо място беше отредено на най-малките, класната стая на първи клас единодушно спечели конкурса. 

 

                                    DSC00148-k      DSC00142

 


 

На 30.11.2017 година се събра ученическият съвет със следния дневен ред:

  1. Положителни и отрицателни прояви на учениците

        Поздравени бяха медалистите ни Тони Игнатова и Атанас Димитров,

        спечелили II– ро място на международно състезание по карате,    проведено в гр. Шумен.

     2. Ефективността на инициативата „взаимопомощ“ /деца помагат на деца/

 

Следващото събиране ще се състои на 15.12.2017 година.

 

                DSC04399                        DSC04411 

 

                DSC04419                        DSC04401-red          

 

 


 

На 27.10.2017 година се събра ученическия съвет със следния дневен ред:

  1. Ефективността на дежурствата
  2. Взаимопомощ /деца помагат на деца/
  3. Обсъждане на положителни и отрицателни прояви на учениците

 

           DSC04405                    DSC04409

 


 

 На 29.09.2017 година се учреди ученически съвет, на който присъстваха по пет предварително

 избрани от всеки клас представители. 

За председател на ученическия съвет беше избран Александър Станчев от IVб клас.

Заместник-председател - Дончо Ангелов от VII клас.

Членове:     Атанас Димитров от IVб клас

                    Николета Пендова от IVб клас

                    Никола Атанасов от V клас

                    Райна Рангелова от V клас

                    Емил Михайлов от VIа клас

                    Роза Попова от VIа клас

                    Страхил Асенов от VIб клас

                    Запрянка Атанасова от VIб клас

                    Асен Попов от VII клас

                    Марийка Атанасова от VII клас

На събранието се реши да се изготви график за дежурство на учениците:

                            

                                ПЪРВА      СЕДМИЦА
ДВОР

Николай Василев – VIб

Страхил Асенов – VIб

Марийка Атанасова – VII – врата

ВТОРИ ЕТАЖ /НАЧАЛЕН ЕТАП/

Атанас Димитров – IVб

Елена Гитева – IVб

Тони Игнатова – IVб

УЧИТЕЛСКА СТАЯ

Роза Попова – IVа – врата

Асен Илиянов - V – стълбище

                               СТЪЛБИЩЕ

ВТОРИ ЕТАЖ        КОРИДОР    

                               ТОАЛЕТНА

Никола Атанасов – IVб

Михаил Симеонов - VII

Асен Попов - VII

                                ВТОРА      СЕДМИЦА
ДВОР

Дончо Ангелов – VII

Емил Михайлов – VIа

Невена Рангелова – VII – врата

ВТОРИ ЕТАЖ /НАЧАЛЕН ЕТАП/

Александър Станчев – IVб

Николета Пендова – IVб

Елена Гитева - IVб

УЧИТЕЛСКА СТАЯ

Запрянка Атанасова – VIб - врата

Емрах Ташев – VIа – стълби

                            СТЪЛБИЩЕ

ВТОРИ ЕТАЖ      КОРИДОР    

                           ТОАЛЕТНА

Николай Василев – VIб

Михаил Асенов – VIб

Страхил Асенов - VIб

 

Съветът ще се събира регулярно всеки последен петък на месеца.