geo_m.sadovo@abv.bg 0879 888 087

Ученически съвет

На 11.03.2019г. членовете на ученическия съвет разгледаха предстоящите училищни инициативи и събираха предложения за отбелязването на международния ден на водата. Със съдействието на преподавателите беше планувано да се организат различни дейности по класовете.

 

През месец февруари 2019г. Ученическия съвет обсъди идеи и взе решение за налагане на санкции на учениците с дисциплинарни провинения. Санкциите се изразяват в принос по почистването и поддържането на училищните площи.

 

На 11.01.2019г. членовете на ученическия съвет разгледаха поведението и дисциплината на учениците от V a, VI, VII клас. Гласуваха се промени в структурата на съвета. Председател остава Александър Станчев от V б клас, а за заместник-председател беше избрана след гласуване Ивана Георгиева от VI клас

 

На 08.01.2019г. Ученическия съвет преразгледа графика за дежурства с цел постигане на по-оптимални резултати. Беше взето решение за налагане на санкции на учениците с дисциплинарни провинения. Санкциите се изразяват в подпомагане на дейността на ученическия съвет, както и в принос по почистването и поддържането на училищните площи.

 

Ученическия съвет към ОУ "Гео Милев" взе решение на съставилото се на  29.11. заседание Коледа да се отбележи със следните инициативи.

  • Коледния  базар ще се проведе на 21.12.2018г.
  • Конкурс за най-добре украсена класна стая
  • Мис Снежанка и Мистър Коледа, които ще бъдат избрани сред учениците от V - VII клас 
  • Учениците от начален етап от I - IV клас ще излъчат седем деца, които ще се представят като образа на 7-те джуджета.

Следващата среща на УС ще бъде извънредна и ще се проведе на 04.12.2018г. (вторник).

 

 4  5  6

 

 

На 21.11.2018 година се учреди ученически съвет, на който присъстваха по пет предварително избрани от всеки клас представители.

  • За председател на ученическия съвет беше избран Александър Станчев от Vб клас.
  • Заместник-председател - Светла Симеонова от VII клас.

На събранието се реши да се изготви график за дежурство на учениците, както и събитията около предстоящите коледни празници.

 

 

СЕДМИЦА:

 

 

ДЕЖУРЯТ:

 

ЕТАЖ:

 

I

 

Сафие Михайлова - IV клас

Ангел Евтимов - IV клас

 

I

 

II

 

Гюлер Иванова - IV клас

Нанко Тодоров - IV клас

 

I

 

III

 

 Златка Атанасова - IV клас

Йордан Козарев - IV клас

 

 

I

 

IV

 

Милка Асенова - IV клас

Иван Георгиев - IV клас

 

I

 

СЕДМИЦА:

 

ДЕЖУРЯТ:

 

ЕТАЖ:

 

 

I

 

Цветелина Василева - III б клас

Даниел Делчев – III б клас

II

 

II

 

Сание Младенова - III а клас

Ася Славчева - III а клас

II

 

III

 

Ели Чакърова - III б клас

Любомира Славова - III б клас

II

 

IV

 

Ержан Асенов - III а клас

Наско Георгиев - III а клас

II

 

СЕДМИЦА:

 

 

ДЕЖУРЯТ:

 

ЕТАЖ:

 

I

Светла Симеонова - VII клас

Александър Станчев - V б клас

Тони Игнатова – V б клас.

 

III

 

II

Асен Попов - VII клас,

Сашо Иванов - VI клас

Чийдем Рангелова – VI клас.

 

III

 

III

Страхил Асенов - VII клас

Смаил Атанасов - VII клас

Николай Василев - VII клас 

 

III

 

IV

Михаил Асенов - VII клас

Емине Маркова - VII клас

Златка Рангелова – Vа клас.

 

III

Съветът ще се събира регулярно всеки месеца.

 

0  1  2  3