geo_m.sadovo@abv.bg 0879 888 087

Дейност 4

"Дейности по осигуряване на психологическа подкрепа за учениците от етническите малцинства"

В дейността беше осигурена допълнителна психологическа подкрепа за учениците, застрашени от отпадане и проблемно поведение и техните родители, с цел съдействие и подпомагане на мотивацията за родителска подкрепа и участие в училищният живот.