geo_m.sadovo@abv.bg 0879 888 087

Дейност 6

"Дейности по работа с родителите от етническите малцинства, които възпрепятсват децата си от редовно посещаване на учебните занимания"

Посещение по домовете и работа с родителите от етническите малцинства.

IMG 20180105 140507  IMG 20180105 135659  IMG 20180105 134543  IMG 20170317 145648  

IMG 20170317 144711