geo_m.sadovo@abv.bg 0879 888 087

Дейност 5

 "Дейности за насърчаване участието на родителите в образователния процес"

В рамките на дейността се провеждат инициативи за приобщаване на родителите на деца от етноческите малцинства към образувателния процес, чрез:

5.1. Изработване на Ръководство за работа с родители

5.2. Организиране на открити уроци

             Първа долекарска помощ

 

100 4401    100 4416   DSC03057    DSC03065

DSC03091    IMG 20161222 130024   Screenshot 2016-12-22-19-45-36    20170929 134650 -2

20170929 135404 - 3    20170929 135419 - 4   20170929 135509 -5    20170929 135908- 8

20170929 140557-7    20170929 141316 -9   20170929 141800-12    20170929 143835-0

 

5.3. Провеждане на индивидуални родетелски срещи между Класният ръководител и Родителите в неформална обстановка

 

20171205 142550-16.10.2017г.   IMG 20170125 075846   IMG 20170317 145918   IMG 20170317 150908

IMG 20180105 135153   IMG 20180105 140152

 

5.4. Беседи за родители