geo_m.sadovo@abv.bg 0879 888 087

Седмично разписаниe

програма за 5 клас за 7 .06.18

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ В НАЧАЛЕН ЕТАП

ЗА ПЕРИОДА ОТ 10.05. ДО 17.05.2018 Г.

програма НВО 4 клас 201718

 

  ПОДГОТВИТЕЛНА  ГРУПА - II СРОК  

                 Продължителност на учебен час: 30 минути

 

  ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
1 Български език и литература Математика Български език и литература Български език и литература Математика
2 Околен свят Български език и литература Математика Изобразително изкуство Околен свят
3 Конструиране и технологии Изобразително изкуство Музика Музика Физическо възпитание и спорт
4 Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Конструиране и технологии    

 

                                                    

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ

В НАЧАЛЕН ЕТАП – II СРОК

     

     Продължителност на учебен час:

     I и   II клас - 35 минути

     III  и  IV клас - 40 минути

 

 

     

    I IIа IIб III IVа IVб
понеделник 1. Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература
2. Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Английски език Математика
3. Математика Изобразително изкуство Математика Английски език Математика Физическо възпитание и спорт
4. Физическо възпи-тание и спорт Математика Изобразително изкуство Математика Човекът и природата Английски език
5. Час на класния ръководител Час на класния ръководител Час на класния ръководител Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Човекът и природата
6.     Час за организа-ция и провеждане на спортни дейности Час на класния ръководител Час на класния ръководител Час на класния ръководител
    I IIа IIб III IVа IVб
вторник 1. Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература
2. Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература
3. Изобразително изкуство Математика Математика Математика Математика Математика
4. Математика Физическо възпитание и спорт Английски език Изобразително изкуство Човекът и обществото Човекът и обществото
5. Музика Английски език Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Музика Изобразително изкуство
6.         Допълнителен час по физическо възпитание и спорт  
    I IIа IIб III IVа IVб
сряда 1. Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература
2. Математика Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература
3. Околен свят Математика Математика Човекът и обществото Английски език Математика
4. Физическо възпи-тание и спорт Околен свят Музика Физическо възпитание и спорт Математика Английски език
5. Изобразително изкуство Музика Английски език Физическо възпитание и спорт Музика
6.           Допълнителен час по физиче-ско възпитание и спорт
    I IIа IIб III IVа IVб
четвъртък 1. Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Математика
2. Български език и литература Математика Математика Математика Български език и литература Изобразително изкуство
3. Математика Физическо възпитание и спорт Английски език Човекът и природата Изобразително изкуство Български език и литература
4. Музика Английски език Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Математика Български език и литература
5. Час за организация и провеждане на спортни дейности Музика Околен свят Музика Музика Музика
6.       Допълнителен час по физическо възпитание и спорт    
    I IIа IIб III IVа IVб
петък 1. Български език и литература ИУЧРП Български език и литератураИУЧРП Български език и литератураИУЧРП Човекът и обществото Български език и литература ЗИП Български език и литература ЗИП
2. Български език и литература ИУЧРП Български език и литература ИУЧРП Български език и литература ИУЧРП Английски език Математика ЗИП Математика ЗИП
3. Математика ИУЧРП Математика ИУЧРП Математика ИУЧРП Български език и литература ЗИП Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт
4. Технологии и предприемачество Технологии и предприемачество Музика Български език и литература ЗИП Английски език Английски език
5.   Час за организа-ция и провеждане на спортни дейности Технологии и предприемачество Домашен бит и техника Домашен бит и техника Домашен бит и техника

 

 

                                                

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ В

 ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП – II СРОК

 

       Продължителност на учебен час:

        V , VI и VII клас - 40 минути 

     

  V VIа VIб VII
понеделник 1 Български език и литература Математика ИУЧРП Английски език География и икономика
2 Човекът и природата Български език и литература Математика ИУЧРП Изобразително изкуство
3 Музика Български език и литература Математика Физика и астрономия
4 Математика История и цивилизация Български език и литература Английски език
5 Английски език Математика  Музика Български език и литература
6 История и цивилизация Музика Изобразително изкуство Математика
7 Час на класния ръководител Час на класния ръководител Час на класния ръководител Час на класния ръководител
    V VIа VIб VII
вторник 1 География и икономика Български език и литература Изобразително изкуство Химия и опазване на околната среда
2 Български език и литература Физическо възпи-тание и спорт История и цивилизация Математика
3 Български език и литература Английски език Математика История и цивилизация
4 Математика Музика Български език и литература Технологии
5 Математика ИУЧРП Технологии и предприемачество Физическо възпи-тание и спорт Български език и литература
6 Изобразително изкуство Информационни технологии 1 гр. Музика Английски език
    Час за организация и провеждане на спортни дейности Информационни технологии 2 гр. Приложно изкуство ФУЧ Допълнителен час по физическо възпитание и спорт
    V VIа VIб VII
Сряда 1 Музика География и икономика Английски език Български език и литература
2 Английски език Български език и литература География и икономика Математика
3 Български език и литература Математика Технологии и предприемачество Физическо възпитание и спорт
4 Човекът и природата Английски език Български език и литература География и икономика
5 Математика Технологии и предприемачество Български език и литература Биология и здравно образование
6 Информационни технологии 1 гр. Изобразително изкуство Математика Музика
    Информационни технологии 2 гр. Час за организация и провеждане на спортни дейности Час за организация и провеждане на спортни дейности  
    V VIа VIб VII
четвъртък 1 Физическо възпи-тание и спорт Човекът и природата Математика Английски език
2 Български език и литература Математика Човекът и природата Физическо възпитание и спорт
3 Математика История и цивилизация Физическо възпитание и спорт Български език и литература
4 Човекът и природата Физическо възпитание и спорт История и цивилизация Български език и литература
5 География и икономика Изобразително изкуство Английски език Математика
6 Изобразително изкуство Английски език Информационни технологии 1 гр. Химия и опазване на околната среда
      Приложно изкуство ФУЧ Информационни технологии 2 гр.  
    V VIа VIб VII
петък 1 Математика ИУЧРП География и икономика Човекът и природата Изобразително изкуство
2 Български език и литература ИУЧРП Физическо възпитание и спорт География и икономика Български език и литература ЗИП
3 Английски език Български език и литература ИУЧРП Технологии и предприемачество Математика ЗИП
4 Физическо възпитание и спорт Български език и литература Български език и литература ИУЧРП История и цивилизация ЗИП
5

Технологии и предприемачество-

 1 гр./ 2 гр.

Математика Български език и литература Биология и здравно образование
6 История и цивилизация Човекът и природата Физическо възпитание и спорт Информационни технологии 1 гр.
          Информационни технологии 2 гр.