geo_m.sadovo@abv.bg 0879 888 087

Обществен съвет

      

              Състав на обществения съвет към ОУ "Гео Милев" - гр. Садово

с мандат до 15.11.2019 г.

 

         Председател – Нели Гинова Янева

  1. Николина Николова Йорданова
  2. Живка Стефанова Начева
  3. Цветана Тодорова Даймянова
  4. Стефка Ангелова Ангелова

Резервни членове:

  1. Бояна Йорданова Станчева 
  2. Атанаска Василева Терзиева
  3. Михаела Йорданова Желева
  4. Надежда Филипова Манчева    

 

 

          ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на

        обществените съвети към детските градини и училищата