geo_m.sadovo@abv.bg 0879 888 087

Помощни материали за прогимназиален етап

Материали по учебни предмети за 5 клас

Български език и литература 

Английски език

Математика

Информационни технологии

История и цивилизация

География и икономика

Човекът и природата

Музика

Изобразително изкуство

Технологии и предприемачество

Физическо възпитание и спорт

 

 

Материали по учебни предмети за 6 клас

Български език и литература 

Английски език

Математика

Информационни технологии

История и цивилизация

География и икономика

Човекът и природата

Музика

Изобразително изкуство

Технологии и предприемачество

Физическо възпитание и спорт

 

Материали по учебни предмети за 7 клас

Български език и литература 

Английски език

Математика

Информационни технологии

История и цивилизация

География и икономика

Биология и здравно образование

Физика и астрономия

Химия и опазване на околната среда

Музика

Изобразително изкуство

Технологии и предприемачество

Физическо възпитание и спорт