geo_m.sadovo@abv.bg 0879 888 087

Квалификационна дейност през 2020г.

                                        Въвеждаща квалификация
            Тема

Форма

/семинар, обучение, тренинг, др./

    Време на      провеждане  Отговорник
Прилагане на Наредба №13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование при планиране на темите за Час на класа обучение септември главен учител
„Запознаване и използване на платформи за онлайн обучение от разстояние“ обучение септември главен учител
"Промяна в средата на учене с помощта на ИКТ. Работа с таблет, приложение на облачните технологии в образователния процес"  обучение октомври главен учител
Обучение Безопастност на движението по пътищата обучение октомври главен учител

 

 

                                              Продължаваща квалификация
                  Тема

Форма

/семинар, обучение, тренинг, др./

    Време на           провеждане   Oтговорник
Обучение Безопастност на движението по пътищата обучение август главен учител
Обучение Безопастност на движението по пътищата обучение октомври главен учител
Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-добрите услуги на нашия магазин.