geo_m.sadovo@abv.bg 0879 888 087

Квалификационна дейност през 2019г.

                                        Въвеждаща квалификация
            Тема

Форма

/семинар, обучение, тренинг, др./

    Време на      провеждане  Отговорник
Взаимодействие с родители обучение септември главен учител
Прилагане на ПМС 100 и Наредба за приобщаващото образование обучение октомври главен учител
Методи за мотивация на родители и ученици в процеса на ограмотяване Открита практика в ОУ „Г. С. Раковски” с Болярци ноември главен учител
„Алтернативни източници на енергия” Интердисциплинарен урок – покана за други институции и родители декември главен учител
Подходи към учебните програми по предмети в прогимназиален етап обучение декември главен учител
Дежурството в клас – начин за самоорганизация и самоконтрол на децата обучение януари главен учител
Функционален анализ на държавния образователен стандарт за оценяването обучение февруари главен учител
Взаимодействие между учителите в НЕ обучение октомври главен учител
Урок в НЕ по извънкласно четене в училищната библиотека Открита практика февруари главен учител

Открит урок по патриотизъм – на гости в ОУ „Г. С. Раковски” - с. Болярци

Открита практика март главен учител
„Океаните на Земята” Открит урок – покана за други институции и родители май главен учител

 

 

                                              Продължаваща квалификация
                  Тема

Форма

/семинар, обучение, тренинг, др./

    Време на           провеждане   Oтговорник
Самооценяване – процес на изготвяне на вътрешна оценка на качеството на предоставяното образование обучение септември главен учител
Превенция на ранното напускане. Модели за интервенция. обучение октомври главен учител
Персонализирано обучение или как да рзвием и прилагаме ученико-центриран подход в преподаването. обучение февруари главен учител
Проектно базирано обучение с интегриране на информационните технологии обучение март главен учител
Развитие на творческото мислене обучение април главен учител
Работа с мултимедиен софтуер PREZI обучение юни главен учител
Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-добрите услуги на нашия магазин.