geo_m.sadovo@abv.bg 0879 888 087

Извънкласни дейности

    Извънкласните дейности се разработват от ръководителите и се утвърждават от директора на училището въз основа на интересите на учениците, определени чрез механизма за идентифициране на извънкласните дейности.

    Училищните извънкласни дейности  се разработват за учебна година и включват: тематичните направления с видовете извънкласни дейности, ръководителите на групите, броя на часовете по отделните дейности.

   През учебната 2018/2019 година са организирани следните извънкласни дейности, както следва:

1. За ученици от I - IV клас

Тематично направление "Дигитална креативност" с клуб "Виртуални пътешествия" - ръководител Светла Георгиева

Тематично направление "Математика" с клуб "Математика" - ръководител Недялка Петрова

2. За учениците от V - VII клас

Тематично направление "Гражданско образование" с клуб "История на религиите" - ръководител Петя Димитрова

Тематично направление "Спорт" с клуб "Спортно-подготвителни игри" - ръководител Цонка Вайсилова