geo_m.sadovo@abv.bg 0879 888 087

Хранене

Обедното меню за учениците от I до IV клас се заплаща САМО в четвъртък и петък, 

в счетоводството на училището от 8:00 до 15:30 часа, и се отнася за следващата седмица.

 

При отсъствие на дете от училище пари от обедното хранене НЕ се възстановяват!

Обядът може да бъде взет от родител в текущия ден до 14:00 ч.

 

Седмично меню

за периода  -