geo_m.sadovo@abv.bg 0879 888 087

Графици

 

 

 

 

 

 

     аварии, катастрофи, пожари и оказване на първа помощ

 

      /за ученици в дневна и самостоятелна форма на обучение/