geo_m.sadovo@abv.bg 0879 888 087

Електронна библиотека

Нашата "Електронна библиотека" в помощ на ученици и родители.

 

Chitanka.info - посетителите имат възможност да се запознаят с творчeството на голям брой български и чуждестранни автори.

 

BookBG.org - портал за безплатни електронни книги на българки език.

 

ReadBg.com - безплатни електронни книги.

 

Slovo.bg - българска виртуална библиотека.

 

Detstvoto.net - портал за детски книжки.

 

Open Library.org - портал за книги на чужд език.

 

Aldebaran.ru - богата библиотека от произведения на руски език.

 

UNESCO.org - официален сайт на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO)