geo_m.sadovo@abv.bg 0879 888 087

Безопасност на движението по пътищата

 

 

BDP-urok

 

 

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО В РАЙОНА НА УЧИЛИЩЕТО И ИЗВЪН НЕГО:

1. Всички кл. ръководители провеждат инструктаж с учениците за безопасност на движението (БД) през първата учебна седмица в началото на учебната година.

2. Класните ръководители на учениците от І и ІІ клас изискват от техните родители декларация, от кого ще се взема и води детето, и попълнен маршрутен лист за най-краткия път от училище за дома, с който се запознава всеки ученик.

3. Учителите се задължават в края на всеки последен учебен час да провеждат “5-минутка” за безопасно движение и да напомнят на учениците правилата за безопасно движение и да отразяват това в дневника на класа.

4. Забранява се на учениците по време на учебни занятия да напускат училищния двор.

5. След приключване на учебните занятия учениците от началните класове се прибират, придържайки се към посочения от тях и техните родители най-кратък и безопасен път, спазвайки правилата за движение.

6. При организирано придвижване на ученици, същите задължително да спазват указанията и инструкциите на учителя.

bdp1

 

 

Анализ на пътната обстановка около ОУ „Гео Милев”

         Във връзка с началото на учебната година и осигуряването на безопасни условия за придвижване на учениците, УКБДП извърши преглед на организацията на движението в района на училището- сигнализация, маркировка, съоръжения за безопасност, режим на паркиране. Беше установено, че на улиците, прилежащи на училищния двор - ул. „Лиляна Димитрова” и ул. „ Рангел Йосифов”, има необходимата сигнализация – пътни знаци „Внимание- деца!”, очертани пешеходни пътеки тип „зебра”, възвишения за намаляване на скоростта на автомобилите. На тротоара пред входа на училищния двор има поставени парапети, които ограничават безпрепятственото излизане на учениците и децата на уличното платно. На тротоара на ул. „Л. Димитрова” са поставени т. нар. „антипаркинг” топки, които осигуряват възможност на учениците да се движат по тротоара. В близост до училището по ул. „Р. Йосифов” има производствени предприятия, заради които трафикът на автомобили по тази улица се увеличи през последната година. Това налага непрекъснато напомняне на учениците да се придвижват с повишено внимание и да спазват правилата за движение.

          

УКБДП

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да ви предоставим по-качествена услуга. Ако продължите да използвате сайта ни, се съгласете с това.