geo_m.sadovo@abv.bg 0879 888 087

Безопасност на движението по пътищата

0004C906-1 0004C907-1
0004C908-1 0004C909-1
 
 
 
 
 
 
 

 

BDP-urok

 

 

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО В РАЙОНА НА УЧИЛИЩЕТО И ИЗВЪН НЕГО:

1. Всички кл. ръководители провеждат инструктаж с учениците за безопасност на движението (БД) през първата учебна седмица в началото на учебната година.

2. Класните ръководители на учениците от І и ІІ клас изискват от техните родители декларация, от кого ще се взема и води детето, и попълнен маршрутен лист за най-краткия път от училище за дома, с който се запознава всеки ученик.

3. Учителите се задължават в края на всеки последен учебен час да провеждат “5-минутка” за безопасно движение и да напомнят на учениците правилата за безопасно движение и да отразяват това в дневника на класа.

4. Забранява се на учениците по време на учебни занятия да напускат училищния двор.

5. След приключване на учебните занятия учениците от началните класове се прибират, придържайки се към посочения от тях и техните родители най-кратък и безопасен път, спазвайки правилата за движение.

6. При организирано придвижване на ученици, същите задължително да спазват указанията и инструкциите на учителя.

bdp1

 

 

Анализ на пътната обстановка около ОУ „Гео Милев”

         Във връзка с началото на учебната година и осигуряването на безопасни условия за придвижване на учениците, УКБДП извърши преглед на организацията на движението в района на училището- сигнализация, маркировка, съоръжения за безопасност, режим на паркиране. Беше установено, че на улиците, прилежащи на училищния двор - ул. „Лиляна Димитрова” и ул. „ Рангел Йосифов”, има необходимата сигнализация – пътни знаци „Внимание- деца!”, очертани пешеходни пътеки тип „зебра”, възвишения за намаляване на скоростта на автомобилите. На тротоара пред входа на училищния двор има поставени парапети, които ограничават безпрепятственото излизане на учениците и децата на уличното платно. На тротоара на ул. „Л. Димитрова” са поставени т. нар. „антипаркинг” топки, които осигуряват възможност на учениците да се движат по тротоара. В близост до училището по ул. „Р. Йосифов” има производствени предприятия, заради които трафикът на автомобили по тази улица се увеличи през последната година. Това налага непрекъснато напомняне на учениците да се придвижват с повишено внимание и да спазват правилата за движение.

          

УКБДП

 

      

                        Уважаеми родители,

     „Войната по пътищата продължава” – с тези думи почти всяка вечер ни стряскат в новините по телевизията. Въпреки предупрежденията и напомнянето да се спазват установените правила, да се шофира внимателно, да се движим като пешеходци внимателно, не спират инцидентите на пътя. Според статистиката най-много нещастни случаи по улиците се отчитат в нашата област Пловдив! Концентрацията на пътни превозни средства и безотговорното отношение на шофьори и пешеходци води до тази тревожна статистика. Средно около 30 деца годишно губят живота си по пътищата на страната – основно като пътници в коли! През 2018г. са станали 6 684 тежки катастрофи като при над 1 200 е имало тежко пострадали. Загиналите на пътя са 611, а ранените 8 466.

   Всичко казано дотук прави още по-голяма нашата отговорност на учители и родители да предпазим децата на пътя!

   Освен планираните часове по БДП, в училище предприемаме различни инициативи, с което да напомняме непрекъснато на учениците за опасностите на пътя и създаваме у тях навици за отговорно поведение на улицата. С Решение на Министерски съвет №16 от 17/01.2019г. за приемане на интегриран подход „ Безопасна система с визия нула загинали и тежко ранени“, 2019 е обявена за година на активна работа по опазване на живота и здравето на участниците в движението по пътя под мотото „Пази семейството си на пътя“. На 26 септември отбелязахме Европейски ден без жертви на пътя като демонстрирахме правилно пресичане на улица и направихме изложба от рисунки на тема „На пътя е опасно”. На 17 ноември предстои ежегодното отбелязване на Световен ден за възпоменание на жертвите на пътно-транспортни произшествия - с презентации по темата във всички класове, „дърво на съпричастието”, рисунки и др. На сайта на училището има страница на БДП, в която са поместени инструктажи и материали по темата.

    Винаги напомняйте на децата как да се движат безопасно, когато излизат с велосипеда, тротинетката, ролерите, ховърборда или другите модерни средства на улицата. Нека им даваме добър пример с нашето поведение на пътя, защото личния пример има по-голяма сила и от най-красноречивите думи.

Училищна комисия по БДП

 

Дейности и инициативи по БДП за уч. 2019/2020г.

1. Отбелязване на 26 септември – Европейски ден без загинали на пътя -

   под мотото „Обичам семейството си! Да го пазим на пътя!”

-         демонстрация на правилно движение по улиците и преминаване по

       пешеходна пътека с ученици от начален етап;

-         изложба на рисунки на тема „Да се движим безопасно”

2. Регулярно провеждане на инструктажи по БДП;

3. Информиране на родителите на първата и всяка следваща родителска

среща по въпроси за рисковото поведение на възрастните, личната

   безопасност и опазване на здравето и живота на децата и другите

   участници в движението.

4.Провеждане на състезателни и ролеви игри в кабинета по БДП в

   заниманията по интереси с децата в групите на целодневно обучение.

5.Отбелязване на Световен ден за възпоменание на жертвите на пътно-

   транспортни произшествия – 17.11.2019г. със следните инициативи:

-         рисунка на асфалт и изложба на рисунки на тема „Да се движим

   безопасно”;

-         „Дърво на съпричастието”

-         презентации по темата във всички класове на 15.11(петък) или в часа на класа на 18.11(понеделник)

6. Ден на БДП – провеждане на състезателни и ролеви игри, рисунка на асфалт, викторина с въпроси по БДП – 21.05.2020г.

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

Мили деца,

спазвайте следните правила за безопасно движение на пътя:

• Движете се по вътрешната част на тротоара, колкото се може по-далеч от платното за движение.

• Движете се плътно вляво по улици без тротоар и срещу движението на насрещните автомобили.

• Преминавайте по пешеходната пътека с внимание, макар да имате предимство.

• Пресичайте само на зелена светлина на светофара, като отново се огледате в двете посоки.

• Когато пресичате – първо се огледайте наляво, после надясно и по средата на улицата пак наляво.

• Никога не пресичайте улицата тичайки, между паркирани коли и пред спрял на спирка автобус.

• Не преминавайте пред и зад спряло превозно средство, защото нямате видимост.

• Не играйте около спрели и паркирали автомобили.

• Не играйте на пътното платно и по кръстовищата, а на определените за това места.

     

• Не излизайте внезапно на уличното платно.

• Помнете, че на пътя има агресивни водачи на пътни превозни средства, които застрашават вашата сигурност.

• Не излизайте на улицата с велосипед преди да сте сигурни, че е с изправен (звънец, спирачки, фар отпред и светлоотразител отзад) и го управлявате отлично.

• Карайте велосипед или тротинетка само на разрешените за това места.

• Винаги носете предпазна каска, когато карате велосипед или тротинетка.

• Когато управлявате вашия велосипед или тротинетка трябва да знаете, че е опасно да се движите успоредно с друг велосипедист и близо до моторно превозно средство и да се държите за него.

• Движете се плътно в дясно на платното за движение и подавайте сигнал с ръка преди да завиете или спрете.

Вслушвайте се в съветите на вашите родители, когато ви разясняват основните правила за движение по пътя.

Вярвайте им! Те най-много от всички желаят да опазят вашия живот и здраве!

     

КАК ДА ОПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ

Мили родители,

Децата са активни участници в движението и отговорност за тяхната безопасност на улицата носим всички ние - родители, учители и водачи.

За да опазим живота на децата на пътя, Вие трябва да спазвате следните основни правила:

• придружавайте задължително Вашето дете до детската градина, като му разяснявате постоянно правилата за движение на пешеходците, местата за пресичане на пътното платно и кръстовищата, а също и значението на светлините на светофара;

• контролирайте лично, дали детето спазва Вашите указания за пресичане и дали се движи по уговорените от Вас правила за движение по пътищата.

• обяснете на детето си, че не бива да пресича пред спрял на спирка автобус и зад паркиран на улицата автомобил, въпреки, че то смята, че е преценило добре;

• уговорете с детето си безопасно място, където да играе, след като се прибере.

• използвайте времето на пътуванията, за да обяснявате нагледно това, което се вижда на пътното платно - пътните знаци, грешките и опасното поведение на възрастни и деца на улицата;

• използвайте първите дни на учебната година, за да припомните на детето си правилата за безопасно движение на пътя за автомобилите и за него като  пешеходец;

• убедете се, че преди детето Ви да излезе да кара велосипед или ролкови кънки, то е облечено с необходимите предпазни средства и към дрехите му има прикрепени светлоотразителни елементи.

Познаването на правилата по безопасност на движението все още не ги прави част от поведението на Вашето дете. То трябва да се научи да мисли, да действа и да взема решения като участник в движението, а това става с практически упражнения, най-добре под формата на игри или състезания с родителя (например - кой пръв ще забележи пешеходец в нарушение).

Като водачи на пътни превозни средства Вие трябва:

• Да познавате и очаквате възможните реакции на децата, когато са на улицата;

• Да карате с безопасна скорост, за да не се стигне до опасна ситуация или пътна злополука;

• Да намалявате скоростта, когато на и край платното се намира дете;

• Да не возите малки деца на предната седалка.

 

Не забравяйте, че децата са уязвими на пътя, просто защото са си деца. Щом са увлечени в игра или оживен разговор с приятели, се втурват през платното, забравили, че трябва да се оглеждат за приближаващи моторни средства. Играта напълно владее тяхното съзнание. Реакциите им са непредвидими и внезапни.

       

ПРАВИЛА ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА

ПРЕЗ ЗИМАТА

БЪДИ ВИДИМ ПРЕЗ ЗИМАТА И В ТЪМНОТО!

·           Като пешеходец обличай светли връхни дрехи или използвай светлоотразителни елементи.

·           Като пешеходец се оглеждай и ослушвай често особено ако си с шапка или качулка.

·           Като пешеходец се движѝ по тротоара или банкета.

·           Като пешеходец,когато няма тротоар или банкет, се движѝ по платното за движение задължителнопротивоположно на движението на пътните превозни средства, по възможност най-близо до лявата му граница.

ОСИГУРЕТЕ СИ ДОБЪР ОБЗОР И ВЪЗПРИЕМАНЕ НА ШУМА ПРИ СНЕГОВАЛЕЖ!

·           Дебелите и тежки връхни дрехи, вдигнатите яки, шаловете и шапките правят пешеходците по-бавни и трудно повратливи. Това ограничава възможностите им да наблюдават обстановката по пътя или улицата както, примерно, през лятото. Ушанката и шалът на пешеходеца му пречат да чуе шума на двигателя на приближаващ автомобил, звукът допълнително се поглъща от обилния снеговалеж и снежната покривка. Затова бъдете нащрек и по възможност си осигурете максимално добро възприемане на шумовете от превозните средства.

ПРИ ОБИЛЕН СНЕГОВАЛЕЖ И ПРИБЛИЖАВАЩ АВТОМОБИЛ ИЗЛЕЗТЕ ИЗВЪН ПЛАТНОТО!

·           Движещите се пеш при обилен снеговалеж са още по-трудно забележими за шофьорите – и поради снежната пелена пред фаровете, и поради побелелите им връхни дрехи. В такава ситуация, за да не стане злополука, е много важно пешеходците да напуснат платното или изчистената ивица от него до отминаването на приближаващ отпред или отзад автомобил. Подобна е ситуацията и при гъста мъгла. Запомнете добре, че шофьорите на приближаващите автомобили Ви виждат далеч по-късно, отколкото предполагате. Затова по-добре бъдете извън платното докато отминат!

ОБОЗНАЧЕТЕ СЕ, ЗА ДА БЪДЕТЕ ВИДИМ ПО-ОТДАЛЕЧЕ!

·           Ако е неотложно и неизбежно да вървите пеш по-тъмно, направете нещо нестандартно за вашата безопасност. Важно за Вашата безопасност и тази на децата Ви дрехите да са с вградени светлоотразителни елементи /»котешки очи»/. За да бъдете видими за шофьорите отдалече, при липса на светлоотразителна жилетка, по възможност, облечете светла връхна дреха. Велосипедистите са длъжни при движение по тъмно, да носят светлоотразителни жилетки. Ако нямате подходяща дреха, може да носите светъл, добре забележим лек предмет. Така ще бъдете видим достатъчно отдалече. Много необходимо е да осигурите такива жилетки и на децата си, за да са в безопасност.

БЪДЕТЕ ПРЕДПАЗЛИВИ НА ХЛЪЗГАВА НАСТИЛКА!

·           Не избързвайте и не започвайте припряно пресичане на заснежено или заледено пътно платно, дори да ви се струва, че приближаващият автомобил се движи твърде бавно. В този момент неговият реален спирачен път е значително удължен. При съчетание с намалена от снеговалеж или мъгла видимост, шофьорът ще ви забележи непосредствено пред автомобила си, когато вече не може да Ви предпази. Не забравяйте и това, че вие пресичате заледеното и заснежено платно значително по-бавно, а в стремежа си да бързате можете да се подхлъзнете и паднете пред автомобила. 

Приложение

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

Мили деца,

спазвайте следните правила за безопасно движение на пътя:

• Движете се по вътрешната част на тротоара, колкото се може по-далеч от платното за движение.

• Движете се плътно вляво по улици без тротоар и срещу движението на насрещните автомобили.

• Преминавайте по пешеходната пътека с внимание, макар да имате предимство.

• Пресичайте само на зелена светлина на светофара, като отново се огледате в двете посоки.

 
 

• Когато пресичате – първо се огледайте наляво, после надясно и по средата на улицата пак наляво.

• Никога не пресичайте улицата тичайки, между паркирани коли и пред спрял на спирка автобус.

• Не преминавайте пред и зад спряло превозно средство, защото нямате видимост.

• Не играйте около спрели и паркирали автомобили.

• Не играйте на пътното платно и по кръстовищата, а на определените за това места.

     

• Не излизайте внезапно на уличното платно.

• Помнете, че на пътя има агресивни водачи на пътни превозни средства, които застрашават вашата сигурност.

• Не излизайте на улицата с велосипед преди да сте сигурни, че е с изправен (звънец, спирачки, фар отпред и светлоотразител отзад) и го управлявате отлично.

• Карайте велосипед или тротинетка само на разрешените за това места.

• Винаги носете предпазна каска, когато карате велосипед или тротинетка.

• Когато управлявате вашия велосипед или тротинетка трябва да знаете, че е опасно да се движите успоредно с друг велосипедист и близо до моторно превозно средство и да се държите за него.

• Движете се плътно в дясно на платното за движение и подавайте сигнал с ръка преди да завиете или спрете.

 
 

Вслушвайте се в съветите на вашите родители, когато ви разясняват основните правила за движение по пътя.

Вярвайте им! Те най-много от всички желаят да опазят вашия живот и здраве!

     

КАК ДА ОПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ

Мили родители,

Децата са активни участници в движението и отговорност за тяхната безопасност на улицата носим всички ние - родители, учители и водачи.

 

За да опазим живота на децата на пътя, Вие трябва да спазвате следните основни правила:

• придружавайте задължително Вашето дете до детската градина, като му разяснявате постоянно правилата за движение на пешеходците, местата за пресичане на пътното платно и кръстовищата, а също и значението на светлините на светофара;

• контролирайте лично, дали детето спазва Вашите указания за пресичане и дали се движи по уговорените от Вас правила за движение по пътищата.

• обяснете на детето си, че не бива да пресича пред спрял на спирка автобус и зад паркиран на улицата автомобил, въпреки, че то смята, че е преценило добре;

• уговорете с детето си безопасно място, където да играе, след като се прибере.

• използвайте времето на пътуванията, за да обяснявате нагледно това, което се вижда на пътното платно - пътните знаци, грешките и опасното поведение на възрастни и деца на улицата;

• използвайте първите дни на учебната година, за да припомните на детето си правилата за безопасно движение на пътя за автомобилите и за него като  пешеходец;

• убедете се, че преди детето Ви да излезе да кара велосипед или ролкови кънки, то е облечено с необходимите предпазни средства и към дрехите му има прикрепени светлоотразителни елементи.

Познаването на правилата по безопасност на движението все още не ги прави част от поведението на Вашето дете. То трябва да се научи да мисли, да действа и да взема решения като участник в движението, а това става с практически упражнения, най-добре под формата на игри или състезания с родителя (например - кой пръв ще забележи пешеходец в нарушение).

 
 

Като водачи на пътни превозни средства Вие трябва:

• Да познавате и очаквате възможните реакции на децата, когато са на улицата;

• Да карате с безопасна скорост, за да не се стигне до опасна ситуация или пътна злополука;

• Да намалявате скоростта, когато на и край платното се намира дете;

• Да не возите малки деца на предната седалка.

 

Не забравяйте, че децата са уязвими на пътя, просто защото са си деца. Щом са увлечени в игра или оживен разговор с приятели, се втурват през платното, забравили, че трябва да се оглеждат за приближаващи моторни средства. Играта напълно владее тяхното съзнание. Реакциите им са непредвидими и внезапни.

       

ПРАВИЛА ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА

ПРЕЗ ЗИМАТА

БЪДИ ВИДИМ ПРЕЗ ЗИМАТА И В ТЪМНОТО!

·           Като пешеходец обличай светли връхни дрехи или използвай светлоотразителни елементи.

·           Като пешеходец се оглеждай и ослушвай често особено ако си с шапка или качулка.

·           Като пешеходец се движѝ по тротоара или банкета.

·           Като пешеходец,когато няма тротоар или банкет, се движѝ по платното за движение задължителнопротивоположно на движението на пътните превозни средства, по възможност най-близо до лявата му граница.

ОСИГУРЕТЕ СИ ДОБЪР ОБЗОР И ВЪЗПРИЕМАНЕ НА ШУМА ПРИ СНЕГОВАЛЕЖ!

·           Дебелите и тежки връхни дрехи, вдигнатите яки, шаловете и шапките правят пешеходците по-бавни и трудно повратливи. Това ограничава възможностите им да наблюдават обстановката по пътя или улицата както, примерно, през лятото. Ушанката и шалът на пешеходеца му пречат да чуе шума на двигателя на приближаващ автомобил, звукът допълнително се поглъща от обилния снеговалеж и снежната покривка. Затова бъдете нащрек и по възможност си осигурете максимално добро възприемане на шумовете от превозните средства.

ПРИ ОБИЛЕН СНЕГОВАЛЕЖ И ПРИБЛИЖАВАЩ АВТОМОБИЛ ИЗЛЕЗТЕ ИЗВЪН ПЛАТНОТО!

·           Движещите се пеш при обилен снеговалеж са още по-трудно забележими за шофьорите – и поради снежната пелена пред фаровете, и поради побелелите им връхни дрехи. В такава ситуация, за да не стане злополука, е много важно пешеходците да напуснат платното или изчистената ивица от него до отминаването на приближаващ отпред или отзад автомобил. Подобна е ситуацията и при гъста мъгла. Запомнете добре, че шофьорите на приближаващите автомобили Ви виждат далеч по-късно, отколкото предполагате. Затова по-добре бъдете извън платното докато отминат!

ОБОЗНАЧЕТЕ СЕ, ЗА ДА БЪДЕТЕ ВИДИМ ПО-ОТДАЛЕЧЕ!

·           Ако е неотложно и неизбежно да вървите пеш по-тъмно, направете нещо нестандартно за вашата безопасност. Важно за Вашата безопасност и тази на децата Ви дрехите да са с вградени светлоотразителни елементи /»котешки очи»/. За да бъдете видими за шофьорите отдалече, при липса на светлоотразителна жилетка, по възможност, облечете светла връхна дреха. Велосипедистите са длъжни при движение по тъмно, да носят светлоотразителни жилетки. Ако нямате подходяща дреха, може да носите светъл, добре забележим лек предмет. Така ще бъдете видим достатъчно отдалече. Много необходимо е да осигурите такива жилетки и на децата си, за да са в безопасност.

БЪДЕТЕ ПРЕДПАЗЛИВИ НА ХЛЪЗГАВА НАСТИЛКА!

·           Не избързвайте и не започвайте припряно пресичане на заснежено или заледено пътно платно, дори да ви се струва, че приближаващият автомобил се движи твърде бавно. В този момент неговият реален спирачен път е значително удължен. При съчетание с намалена от снеговалеж или мъгла видимост, шофьорът ще ви забележи непосредствено пред автомобила си, когато вече не може да Ви предпази. Не забравяйте и това, че вие пресичате заледеното и заснежено платно значително по-бавно, а в стремежа си да бързате можете да се подхлъзнете и паднете пред автомобила. 

 

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-добрите услуги на нашия магазин.