geo_m.sadovo@abv.bg 0879 888 087

Безопасност на движението по пътищата

 

 

BDP-urok

 

 

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО В РАЙОНА НА УЧИЛИЩЕТО И ИЗВЪН НЕГО:

1. Всички кл. ръководители провеждат инструктаж с учениците за безопасност на движението (БД) през първата учебна седмица в началото на учебната година.

2. Класните ръководители на учениците от І и ІІ клас изискват от техните родители декларация, от кого ще се взема и води детето, и попълнен маршрутен лист за най-краткия път от училище за дома, с който се запознава всеки ученик.

3. Учителите се задължават в края на всеки последен учебен час да провеждат “5-минутка” за безопасно движение и да напомнят на учениците правилата за безопасно движение и да отразяват това в дневника на класа.

4. Забранява се на учениците по време на учебни занятия да напускат училищния двор.

5. След приключване на учебните занятия учениците от началните класове се прибират, придържайки се към посочения от тях и техните родители най-кратък и безопасен път, спазвайки правилата за движение.

6. При организирано придвижване на ученици, същите задължително да спазват указанията и инструкциите на учителя.

bdp1

 

 

Анализ на пътната обстановка около ОУ „Гео Милев”

         Във връзка с началото на учебната година и осигуряването на безопасни условия за придвижване на учениците, УКБДП извърши преглед на организацията на движението в района на училището- сигнализация, маркировка, съоръжения за безопасност, режим на паркиране. Беше установено, че на улиците, прилежащи на училищния двор - ул. „Лиляна Димитрова” и ул. „ Рангел Йосифов”, има необходимата сигнализация – пътни знаци „Внимание- деца!”, очертани пешеходни пътеки тип „зебра”, възвишения за намаляване на скоростта на автомобилите. На тротоара пред входа на училищния двор има поставени парапети, които ограничават безпрепятственото излизане на учениците и децата на уличното платно. На тротоара на ул. „Л. Димитрова” са поставени т. нар. „антипаркинг” топки, които осигуряват възможност на учениците да се движат по тротоара. В близост до училището по ул. „Р. Йосифов” има производствени предприятия, заради които трафикът на автомобили по тази улица се увеличи през последната година. Това налага непрекъснато напомняне на учениците да се придвижват с повишено внимание и да спазват правилата за движение.

          

УКБДП

 

      

                        Уважаеми родители,

     „Войната по пътищата продължава” – с тези думи почти всяка вечер ни стряскат в новините по телевизията. Въпреки предупрежденията и напомнянето да се спазват установените правила, да се шофира внимателно, да се движим като пешеходци внимателно, не спират инцидентите на пътя. Според статистиката най-много нещастни случаи по улиците се отчитат в нашата област Пловдив! Концентрацията на пътни превозни средства и безотговорното отношение на шофьори и пешеходци води до тази тревожна статистика. Средно около 30 деца годишно губят живота си по пътищата на страната – основно като пътници в коли! През 2018г. са станали 6 684 тежки катастрофи като при над 1 200 е имало тежко пострадали. Загиналите на пътя са 611, а ранените 8 466.

   Всичко казано дотук прави още по-голяма нашата отговорност на учители и родители да предпазим децата на пътя!

   Освен планираните часове по БДП, в училище предприемаме различни инициативи, с което да напомняме непрекъснато на учениците за опасностите на пътя и създаваме у тях навици за отговорно поведение на улицата. С Решение на Министерски съвет №16 от 17/01.2019г. за приемане на интегриран подход „ Безопасна система с визия нула загинали и тежко ранени“, 2019 е обявена за година на активна работа по опазване на живота и здравето на участниците в движението по пътя под мотото „Пази семейството си на пътя“. На 26 септември отбелязахме Европейски ден без жертви на пътя като демонстрирахме правилно пресичане на улица и направихме изложба от рисунки на тема „На пътя е опасно”. На 17 ноември предстои ежегодното отбелязване на Световен ден за възпоменание на жертвите на пътно-транспортни произшествия - с презентации по темата във всички класове, „дърво на съпричастието”, рисунки и др. На сайта на училището има страница на БДП, в която са поместени инструктажи и материали по темата.

    Винаги напомняйте на децата как да се движат безопасно, когато излизат с велосипеда, тротинетката, ролерите, ховърборда или другите модерни средства на улицата. Нека им даваме добър пример с нашето поведение на пътя, защото личния пример има по-голяма сила и от най-красноречивите думи.

Училищна комисия по БДП

 

Дейности и инициативи по БДП за уч. 2019/2020г.

1. Отбелязване на 26 септември – Европейски ден без загинали на пътя -

   под мотото „Обичам семейството си! Да го пазим на пътя!”

-         демонстрация на правилно движение по улиците и преминаване по

       пешеходна пътека с ученици от начален етап;

-         изложба на рисунки на тема „Да се движим безопасно”

2. Регулярно провеждане на инструктажи по БДП;

3. Информиране на родителите на първата и всяка следваща родителска

среща по въпроси за рисковото поведение на възрастните, личната

   безопасност и опазване на здравето и живота на децата и другите

   участници в движението.

4.Провеждане на състезателни и ролеви игри в кабинета по БДП в

   заниманията по интереси с децата в групите на целодневно обучение.

5.Отбелязване на Световен ден за възпоменание на жертвите на пътно-

   транспортни произшествия – 17.11.2019г. със следните инициативи:

-         рисунка на асфалт и изложба на рисунки на тема „Да се движим

   безопасно”;

-         „Дърво на съпричастието”

-         презентации по темата във всички класове на 15.11(петък) или в часа на класа на 18.11(понеделник)

6. Ден на БДП – провеждане на състезателни и ролеви игри, рисунка на асфалт, викторина с въпроси по БДП – 21.05.2020г.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да ви предоставим по-качествена услуга. Ако продължите да използвате сайта ни, се съгласете с това.